.„Предметен код и контекст в драматургията на А.П. Чехов („Вишнева градина”)


Няголова, Наталия (2009) .„Предметен код и контекст в драматургията на А.П. Чехов („Вишнева градина”) „Доброе слово дати. Славистични изследвания, посветени на 65-годишния юбилей на доц. д-р Л. Мончева”, Шумен, 2009, с. 141-151 ISBN 978-954-577-494-2 COBISS.BG-ID 1244350692


 
  Статия
 
 Издадено
  12182
 Наталия Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/