Поезията на Дора Габе в изданията „Звезда” и „Књижевне новине”


Няголова, Наталия (2010) Поезията на Дора Габе в изданията „Звезда” и „Књижевне новине” „120 години от рождението на Дора Габе – юбилеен сборник”, Добрич, 2010, с.270-276 ISBN 978-954-400-339-5 COBISS.BG-ID 1232372196


 
  Статия
 
 Издадено
  12176
 Наталия Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/