„Честотната лексикография и изследването на Чеховия драматургичен текст”


Няголова, Наталия (2010) „Честотната лексикография и изследването на Чеховия драматургичен текст” Лексикографията в европейското културно пространство, София, 2010, с.257-267 ISBN 978-954-8305-10-5 COBISS.BG-ID 1245598948


 
  Статия
 
 Издадено
  12174
 Наталия Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/