„Звукът на механичното пиано или една антиутопия 100 години по-късно (Антон Чехов – Никита Михалков)”


Няголова, Наталия (2010) „Звукът на механичното пиано или една антиутопия 100 години по-късно (Антон Чехов – Никита Михалков)” Зборник у част проф. др. Мирољуба Стояновича”, Годишњак за српски jезик и њижевност, Филозофски факултет у Нишу, Ниш, 2010, с.231-237


 
  Статия
 
 Издадено
  12173
 Наталия Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/