Човешкото лице като елемент от кинопоетиката на българската „нова вълна” („Бялата стая”)


Няголова, Наталия (2010) Човешкото лице като елемент от кинопоетиката на българската „нова вълна” („Бялата стая”) Тело и одело у култури срба и бугара, Ниш, 2010, с. 159-164


 
  Статия
 
 Издадено
  12171
 Наталия Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/