Семантические признаки предметного кода в драматургии А.П. Чехова (К проблеме деформации предмета)


Няголова, Наталия (2010) Семантические признаки предметного кода в драматургии А.П. Чехова (К проблеме деформации предмета) Kroz jezike I culture. Zbornik radova, Podgorica, Crna Gora, s. 395 – 403


 
  Статия
 
 Издадено
  12170
 Наталия Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/