Децентрализация как признак предметного кода в драматургии А.П. Чехова


Няголова, Наталия (2010) Децентрализация как признак предметного кода в драматургии А.П. Чехова „Czechow – uspolczesnee”, Bydgoscz, 2010, с. 115-123


 
  Статия
 
 Издадено
  12169
 Наталия Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/