„Шинел” – текст и кинотекст


Няголова, Наталия (2010) „Шинел” – текст и кинотекст „Вечният Гогол”, Шумен, 2010, с. 69-76 ISBN 978-954-400-382-1 COBISS.BG-ID 1233578724


 
  Статия
 
 Издадено
  12168
 Наталия Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/