„Знаковость сценического пространства в чеховских спектаклях Л. Вайдички и Р. Зело”


Няголова, Наталия (2010) „Знаковость сценического пространства в чеховских спектаклях Л. Вайдички и Р. Зело” „Знак и символ/ Znak I symbol”, Тверь – Лодзь, 2010, с. 250-256


 
  Статия
 
 Издадено
  12167
 Наталия Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/