“Книга – четене – битие” в драматургията на А. П. Чехов (“Чайка”)


Няголова, Наталия (2008) “Книга – четене – битие” в драматургията на А. П. Чехов (“Чайка”) Библиотеки, четене, комуникации, съст. Л. Георгиев, К. Иванова и др., Велико Търново, 2008, с. 236 – 243.


 
  Статия
 
 Издадено
  12162
 Наталия Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/