Содержание и структура учебной деятельности (Деятельностный подход в обучении математике)


Маринова, Виолета (2000) Содержание и структура учебной деятельности (Деятельностный подход в обучении математике) Сборник методични материали “Самостоятельная работа в обучении математике”, МПГУ, Москва


  Анализират се съдържанието и структурата на учебната дейност.
  Статия
  съдържание и структура на учебната дейност
 Издадено
  1216
 Виолета Маринова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/