Жанровый коллаж как средство киноязыка – 1980-е годы („Живот jе леп” Б. Драшковича и „Асса” С. Соловьева)


Няголова, Наталия (2008) Жанровый коллаж как средство киноязыка – 1980-е годы („Живот jе леп” Б. Драшковича и „Асса” С. Соловьева) Зборник радова Факултета драмских уметности, 2008, 13-14, оригинални научни рад, 219-229


 
  Статия
 
 Издадено
  12158
 Наталия Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/