Частотный словарь как база для интерпретации авторского кода


Няголова, Наталия (2009) Частотный словарь как база для интерпретации авторского кода Проблемы авторской и общей лексикографии, А. Л. Голованевский, Л.Л. Шестакова, с. 45-49


 
  Статия
 
 Издадено
  12157
 Наталия Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/