Топосът на градината като елемент на културната емблематика (“Крадецът на праскови” на Е. Станев и “Вишнева градина” на А. П. Чехов)


Няголова, Наталия (2008) Топосът на градината като елемент на културната емблематика (“Крадецът на праскови” на Е. Станев и “Вишнева градина” на А. П. Чехов) “Емилиян Станев и безкрайните ловни полета на литературата”, под ред. на Ив. Радев, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2008, с. 341 – 347.ISBN 978-954-524-625-8 COBISS.BG-ID 1228434660


 
  Статия
 
 Издадено
  12155
 Наталия Няголова

1. Христов А. "Функции на детайла във филма "крадецът на праскови"// "Емилиян Станев - традиция и модерност. 110 години от рождението на писателя", ДАР РХ, В. Търново, с. 168

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/