Эффект “реальности” в драматургии А. П. Чехова


Няголова, Наталия (2005) Эффект “реальности” в драматургии А. П. Чехова “PRO=ЗА 3. Предмет”, СГПУ, Смоленск


 
  Доклад
 
 Издадено
  12153
 Наталия Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/