Народопсихология и литература: едно наблюдение върху опозицията руско – неруско в драматургията на А. Н. Островски


Няголова, Наталия (2004) Народопсихология и литература: едно наблюдение върху опозицията руско – неруско в драматургията на А. Н. Островски «Народопсихология и глобализация», ВТУ, Велико Търново, 2004, с. 284 - 291 ISBN 954-524-462-3 COBISS.BG-ID 1044145380


 
  Статия
 
 Издадено
  12151
 Наталия Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/