Цветовите драматургични решения на А.П.Чехов в контекста на естетическите търсения на границата между 19 и 20 век


Няголова, Наталия (2004) Цветовите драматургични решения на А.П.Чехов в контекста на естетическите търсения на границата между 19 и 20 век Алманах “Света гора”, с. 312-317, Фабер, Велико Търново, 2004


 
  Статия
 
 Издадено
  12148
 Наталия Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/