За две семантични опозиции в драматургията на А. П. Чехов и П. К. Яворов


Няголова, Наталия (2003) За две семантични опозиции в драматургията на А. П. Чехов и П. К. Яворов «България и Европа – традиция и съвременност», с. 73-78, Фабер, Велико Търново


 
  Статия
 
 Издадено
  12147
 Наталия Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/