Реалният и сюблимният свят в драматургията на А. П. Чехов и Т. Уилямс (“Вишнева градина” и “Трамвай “Желание”)


Няголова, Наталия (2003) Реалният и сюблимният свят в драматургията на А. П. Чехов и Т. Уилямс (“Вишнева градина” и “Трамвай “Желание”) “Дни на науката ‘2003», под ред. на И. Харалампиев, с. 45-49, Фабер, Велико Търново ISBN 954-775-259-6 COBISS.BG-ID 1041310180


 
  Статия
 
 Издадено
  12145
 Наталия Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/