О функции цвета в драматургии А. П. Чехова


Няголова, Наталия (2003) О функции цвета в драматургии А. П. Чехова «Культура и письменность славянского мира», т. III, с. 37- 43, СГПУ


 
  Статия
 
 Издадено
  12144
 Наталия Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/