Учебная задача как средство реализации учебной деятельности студентов в обучении математике


Маринова, Виолета (2000) Учебная задача как средство реализации учебной деятельности студентов в обучении математике Сборник методични материали “Самостоятельная работа в обучении математике”, МПГУ, Москва


  Разглеждат се учебната задача и учебното задание като средство за реализация на учебната дейност.
  Статия
 
 Издадено
  1214
 Виолета Маринова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/