Руският хамлетизъм в словашкия театър на XXI век („Иванов”)Савремена наука о jезику и књижевности. Зборник радова, Наука и савремени универзитет – 5, Издавачки центар, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, 2016, с. 277 – 289, ISBN 978-86-7379-432-7


Няголова, Наталия (2016) Руският хамлетизъм в словашкия театър на XXI век („Иванов”)Савремена наука о jезику и књижевности. Зборник радова, Наука и савремени универзитет – 5, Издавачки центар, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, 2016, с. 277 – 289, ISBN 978-86-7379-432-7 Ниш


 
  Статия
 хамлетизъм, руска драматургия, поетика, словашки театър, постмодернизъм


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки Театрално и филмово изкуство

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities Theatre and Film Arts

 Издадено
  12139
 Наталия Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/