Стела Монева Stela Moneva Към въпроса за Атинската демокрация, свободата на словото и атинянките. [To the Problem of the Athenian Democracy, the Freedom of Speech and the Athenian Women. In Bulgarian]


Монева, Стела (1994) Стела Монева Stela Moneva Към въпроса за Атинската демокрация, свободата на словото и атинянките. [To the Problem of the Athenian Democracy, the Freedom of Speech and the Athenian Women. In Bulgarian] . – Епохи, 1994, II (4), с. 70–82. Print ISSN 1310–2141 NRS COBISS-ID 1131899876


 В демократична Атина се създават предпоставки за разцвет на реториката. В публичното пространство се появяват имена на жени, които познават мъдрото слово - Таргелия от Милет, Диотима, Хипархия, театралните образи на Меланипа, Лизистрата,Праксагора, Антигона.Жените осмислят значението на словото в обществения живот и постигат определено майсторство в тази посока.
  Статия
 древна Атина, демокрация, реторика, жени, публично слово
 Издадено
  12132
 Стела Монева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/