Формиране на системност в знанията при решаване на геометрични задачи, сп. „Педагогика”, 2001, стр.68-79. ISSN 0861-3982. COBISS.BG-ID 1156489700


Маринова, Виолета (2001) Формиране на системност в знанията при решаване на геометрични задачи, сп. „Педагогика”, 2001, стр.68-79. ISSN 0861-3982. COBISS.BG-ID 1156489700 Велико Търново


 Предлага се начин за формиране на системност в знанията при решаване на геометрични задачи.
  Статия
  системност, знания, решаване, геометрични задачи
 Издадено
  1213
 Виолета Маринова

1. Ангелова, В. Дидактическа технология за овладяване на понятието обиколка на триъгълник, правоъгълник и квадрат в началното обучение по математика. В: Педагогика, София, НИОН „Аз-буки“, с. … – …, 2019.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/