Основни аспекти на въпроса за организиране на охраната на западната граница през първите години на българо-югославската криза от края на 40-те – началото на 50-те години на ХХ в.


Игнатова, Анка (2015) Основни аспекти на въпроса за организиране на охраната на западната граница през първите години на българо-югославската криза от края на 40-те – началото на 50-те години на ХХ в. Балканите – език, история, култура. Т. IV. В. Търново: ИВИС, 2015, с. 153–166. ISSN 1314-4065


 
  Доклад
 
 Издадено
  12125
 Анка Игнатова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/