Общонародният комитет за развитие на Велико Търново и културният туризъм (съавтор Лора Дончева)


Игнатова, Анка (2015) Общонародният комитет за развитие на Велико Търново и културният туризъм (съавтор Лора Дончева) България в европейската култура, наука, образование, религия. Ч. 2. Материали от IV национална конференция по история, археология и културен туризъм „Пътуване към България”, Шумен, 14–16.05.2014 г., Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2015, с. 347–359. ISBN: 978-619-201-050-8


 
  Статия
 
 Издадено
  12122
 Анка Игнатова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/