"Принудителната миграция - провал на космополитизма"


Бузов, Вихрен (2016) "Принудителната миграция - провал на космополитизма" "Геостратегическата ситуация и бежанските вълни - между хуманизма и агресията", съст. чл.кор.проф. Л. Димитров, проф. М. Мизов, Фондация "Човещина", С., с.82-88, ISBN 978-619-160-615-3;


 Катастрофата на космополитичния мултикултурализъм бе предопределена. Но това не доведе до промяна на политиките на „богатите” страни. Вълните на принудителна миграция от последните две десетилетия са плод на тяхна агресивна политика в борбата за контрол върху енергийни и икономически ресурси, която доведе до разбъркване на цели ключови региони в „Третия свят”. Мигрантите са невинни жертви на един жестоко несправедлив социален и политически ред, изпълнен с военни агресии, граждански войни, тиранични режими, религиозни и етнически напрежения, стимулирани от „господарите” на света. Политическите и икономическите елити не са в състояние да решат глобалните проблеми, а само могат да ги задълбочат. Страни като Турция, Саудитска Арабия и Катар добавиха нов вид принудителна миграция – контролирано изпускане на мигранти с цел да рекетират Европа и света за свои користни цели.
  Статия
 принудителна миграция, космополитизъм, политика на ЕС


Хуманитарни науки Философия

Humanities Philosophy

 Издадено
  12119
 Вихрен Бузов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/