Беломъжева-Димитрова, С., Е. КЪНЧЕВА, Проучване на средствата и методите на кинезитерапия, прилагани в областта на лакътната става с цел преодоляване на функционалния дефицит. Русе, 2009, Научни трудове "Здравна промоция и превенция", Т. 48, серия 8.1, РУ, ISSN 1311-3321, с. 41-46


Кънчева, Елена (2009) Беломъжева-Димитрова, С., Е. КЪНЧЕВА, Проучване на средствата и методите на кинезитерапия, прилагани в областта на лакътната става с цел преодоляване на функционалния дефицит. Русе, 2009, Научни трудове "Здравна промоция и превенция", Т. 48, серия 8.1, РУ, ISSN 1311-3321, с. 41-46 Русе, Научни трудове "Здравна промоция и превенция", Т. 48, серия 8.1, РУ, ISSN 1311-3321


  Публикацията засяга кинезитерапията след настъпване на различни травми на лакътя.
  Статия
 кинезитерапия, функционално възстановяване, обем на движение
 Издадено
  12117
 Елена Кънчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/