Петкова, М., Е. КЪНЧЕВА,Примерно поурочно разпределение на модул "Спортни игри" - бадминтон, за прогимназиален етап на основната образователна степен. сп. "Педагогически алманах", бр.2, 2009, В. Търново, Унив. изд. Св.св. Кирил и Методий, ISSN 1310-358Х, с. 168-173


Кънчева, Елена (2009) Петкова, М., Е. КЪНЧЕВА,Примерно поурочно разпределение на модул "Спортни игри" - бадминтон, за прогимназиален етап на основната образователна степен. сп. "Педагогически алманах", бр.2, 2009, В. Търново, Унив. изд. Св.св. Кирил и Методий, ISSN 1310-358Х, с. 168-173 В. Търново, 2009, Унив. изд. Св.св. Кирил и Методий, ISSN 1310-358x


 Статията предлага примерно поурочно разпределение на модул "Спортни игри" - бадминтон, създадено според изискванията на МОН и в съответствие с желанията и нуждите на учителите по физическо възпитание и спорт.
  Статия
 бадминтон, училище, модул
 Издадено
  12116
 Елена Кънчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/