Кънчева, Е. Технология за избор на подходяща стратегия на интегрирани маркетингови комуникации. сб.тр. МНК "25 години Педагогически факултет", В. Търново, 2009, изд.Фабер, ISBN 978-954-400-422-4, с. 581-586


Кънчева, Елена (2009) Кънчева, Е. Технология за избор на подходяща стратегия на интегрирани маркетингови комуникации. сб.тр. МНК "25 години Педагогически факултет", В. Търново, 2009, изд.Фабер, ISBN 978-954-400-422-4, с. 581-586 В. Търново, 2009, изд. Фабер, ISBN 978-954-400-422-4


 С настоящия анализ се прави опит да се определи сложността на комуникацията като двустранен процес, осъществяващ се при определени условия в сферата на спортното събитие.
  Статия
 маркетинг, състезание, потребители
 Издадено
  12115
 Елена Кънчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/