За руската позиция по българския църковен въпрос (Свети Синод, правителство, славянски комитети). С., 2015. Сб. Екзарх Йосиф I. Издателство „Абагар“, В. Търново. ISBN 978-619-90388-2-6 COBISS.BG-ID 1271413988


Андреев, Андрей (2015) За руската позиция по българския църковен въпрос (Свети Синод, правителство, славянски комитети). С., 2015. Сб. Екзарх Йосиф I. Издателство „Абагар“, В. Търново. ISBN 978-619-90388-2-6 COBISS.BG-ID 1271413988 София


 Славянските комитети и Русия и контактите, политиката и влиянието в българските земи 1856 - 1878 г.
  Статия
 Славянски комитет, религиозни мисии, епархия, църковен проблем.
 Издадено
  12111
 Андрей Андреев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/