Интересът и неговото измерване в уроците по математика. сп. “Педагогически алманах”, бр. 1-2, ВТУ, 1999, стр.50-54. ISSN 1310-358X. COBISS.BG-ID 1159020516


Маринова, Виолета (1999) Интересът и неговото измерване в уроците по математика. сп. “Педагогически алманах”, бр. 1-2, ВТУ, 1999, стр.50-54. ISSN 1310-358X. COBISS.BG-ID 1159020516 Велико Търново


  Предлага се начин за измерване на интереса в уроците по математика.
  Статия
  измерване, интерес, математика.
 Издадено
  1211
 Виолета Маринова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/