Политиката на Русия към балканските православни християни през XVII век. Балканите – език, история, култура. т. II, В. Търново, 2011. ISSN 1314-4065. COBISS.BG-ID 1244938212.


Андреев, Андрей (2011) Политиката на Русия към балканските православни християни през XVII век. Балканите – език, история, култура. т. II, В. Търново, 2011. ISSN 1314-4065. COBISS.BG-ID 1244938212. В. Търново


 Разглежда балканската политика на Русия през XVII век и развитието на православната идея.
  Статия
 Руска православна църква, църковен събор, източни патриарси, патриарх.
 Издадено
  12103
 Андрей Андреев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/