Развитие на пространственото въображение у учащите се в часовете по стереометрия


Маринова, Виолета (1999) Развитие на пространственото въображение у учащите се в часовете по стереометрия сп. “Педагогически алманах”, бр. 1-2, ВТУ


 
  
 
 
  1210
 Виолета Маринова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/