Поглед върху “непримиримите” и катакомбната църква в СССР (1927-1945). – В: Сб. България, българите и Европа – мит, история, съвремие. В. Търново, 2007. ISBN 978-954-524-586-2. COBISS.BG-ID 1228475620.


Андреев, Андрей (2007) Поглед върху “непримиримите” и катакомбната църква в СССР (1927-1945). – В: Сб. България, българите и Европа – мит, история, съвремие. В. Търново, 2007. ISBN 978-954-524-586-2. COBISS.BG-ID 1228475620. В. Търново


 Съпротивата срещу болшевишката власт от страна на Руската православна църква.
  Статия
 Руска православна църква, църковен събор, патриарх, репресии, болшевики, Свети синод.
 Издадено
  12096
 Андрей Андреев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/