Славянофилите в руската политика към България преди и след 1878 г. – В: Дриновски сборник, т. І, Харков – София, 2007.


Андреев, Андрей (2007) Славянофилите в руската политика към България преди и след 1878 г. – В: Дриновски сборник, т. І, Харков – София, 2007. Харков, Украйна


 
  Статия
 
 Издадено
  12095
 Андрей Андреев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/