Към читателите. Предговор на редактора към Моряков, В. И. История на Русия IX – XVIII век. С., 2007.


Андреев, Андрей (2007) Към читателите. Предговор на редактора към Моряков, В. И. История на Русия IX – XVIII век. С., 2007. София


 
  Отзив
 
 Издадено
  12093
 Андрей Андреев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/