Славянските комитети, руската политика и България през втората половина на XIX век. Епохи, кн. 3 – 4, В. Търново, 2006.


Андреев, Андрей (2006) Славянските комитети, руската политика и България през втората половина на XIX век. Епохи, кн. 3 – 4, В. Търново, 2006. В. Търново


 
  Статия
 
 Издадено
  12092
 Андрей Андреев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/