Формиране на пространствено въображение у учащите се в часовете по стереометрия


Маринова, Виолета (1999) Формиране на пространствено въображение у учащите се в часовете по стереометрия сп. “Педагогически алманах”, бр. 1-2, ВТУ


  Предлага се система от задачи по стереометрия за формиране на пространствено въображение.
  Статия
 система задачи, стереометрия, пространствено въображение
 Издадено
  1209
 Виолета Маринова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/