5. Политически тероризъм в Русия (идеология, практика, традиции). Светът между сътрудничеството и тероризма. Варна, 2005.ISBN 954-715-261-0. COBISS.BG-ID 1043921636.


Андреев, Андрей (2005) 5. Политически тероризъм в Русия (идеология, практика, традиции). Светът между сътрудничеството и тероризма. Варна, 2005.ISBN 954-715-261-0. COBISS.BG-ID 1043921636. Варна


 
  Статия
 
 Издадено
  12086
 Андрей Андреев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/