Руските славянски комитети и българското възрожденско общество (1857 – 1878). В. Търново, 2014. ISBN 978-619-168-109-9. COBISS.BG-ID 1271413988.


Андреев, Андрей (2014) Руските славянски комитети и българското възрожденско общество (1857 – 1878). В. Търново, 2014. ISBN 978-619-168-109-9. COBISS.BG-ID 1271413988. В. Търново


 Руската полтика, славянските комитети и българското общество 1856 - 1878 г.
  Монография
 Славянски комитет, религиозни мисии, епархия, църковен проблем.
 Издадено
  12084
 Андрей Андреев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/