1. Русия (Съветска Русия, СССР) 1914 – 1945 година. Учебно помагало за студенти от Историко-юридически и Православен богословски факултет. В. Търново, 2005, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново. ISBN 954-524-476-3 COBISS.BG-ID 1044926436


Андреев, Андрей (2005) 1. Русия (Съветска Русия, СССР) 1914 – 1945 година. Учебно помагало за студенти от Историко-юридически и Православен богословски факултет. В. Търново, 2005, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново. ISBN 954-524-476-3 COBISS.BG-ID 1044926436 В. Търново


 Развитието, вътрешна и външна политика на Русия 1914 - 1945 г.
  Учебник / Учебно помагало
 Болшевики, сталинизъм, репресии, международни отношения, военен комунизъм.
 Издадено
  12082
 Андрей Андреев

2. Астарджиева, Т. Александър Василиевич Колчак. Исторически поглед. В. Търново, 2018, с. 231.

3. Белегов, Б. Революции, превратности и преходни периоди в историята на руската държава 1901 - 1991. Смолян, 2018, с. 130.

1. Астарджиева, Т. Изборът на Върховен управляващ и главнодокандващ в Русия (1918 г.). Първи стъпки. Сп. България, българите и Европа - мит, история, съвремие. В. Търново, 2013, с. 90.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/