Светла Атанасова, Търновските търговски дружества през Възраждането. Модели за стопанско развитие.


Палангурски, Милко (2014) Светла Атанасова, Търновските търговски дружества през Възраждането. Модели за стопанско развитие. :Известия на регионален исторически музей - В. Търново, т.XXVIII-XXIX, Фабер, В. Търново, 2014, с. 411-415, ISSN 0861-5888.


 Развитието на модерните търговски дружества в региона на В. Търново в рамките на Османската империя.
  Рецензия
 Търговия, модернизация, стопанско развитие.
 Издадено
  12081
 Милко Палангурски

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/