Кънчева, Елена, В. Кокаланова,(2016), Ретроспекция и моментно състояние на масовия спорт в българските висши училища. МНК "„Педагогическо образование – традиции и съвременност”, 25-26 ноември, 2016, Велико Търново. Редактор/Рени Христова-Коцева. Велико Търново: I and B, 2016, ISSN 2534-9317.


Кънчева, Елена (2016) Кънчева, Елена, В. Кокаланова,(2016), Ретроспекция и моментно състояние на масовия спорт в българските висши училища. МНК "„Педагогическо образование – традиции и съвременност”, 25-26 ноември, 2016, Велико Търново. Редактор/Рени Христова-Коцева. Велико Търново: I and B, 2016, ISSN 2534-9317. МНК "„Педагогическо образование – традиции и съвременност”" Великотърновски Университет, В. Търново, Унив.изд. Св.св.Кирил и Методий (електронен вариант),


 В настоящето изследване си поставихме за цел ретроспекция и идентификация на моментното състояние на масовия спорт в Българските и чужди университети.
  Доклад
 масов спорт и физическо възпитание, учебни програми, висши училища и нормативна база


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  12080
 Елена Кънчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/