Беломъжева-Димитрова, Стефания, Елена КЪНЧЕВА. Проучване на студентското мнение относно въпроса за интеграцията на деца със специални образователни потребности в масовото училище. МНК "Кинезиолигия 2011", ВТУ, Велико Търново, 2011, I&B, ISSN 1313244X, с. 306-311


Кънчева, Елена (2011) Беломъжева-Димитрова, Стефания, Елена КЪНЧЕВА. Проучване на студентското мнение относно въпроса за интеграцията на деца със специални образователни потребности в масовото училище. МНК "Кинезиолигия 2011", ВТУ, Велико Търново, 2011, I&B, ISSN 1313244X, с. 306-311 МНК "Кинезиолигия 2011", ВТУ, В. Търново, I&B, ISSN 1313244X


 Статията анализира проведеното проучване на студентското мнение по въпроса за интеграцията на децата с увреждания в масовото училище.
  Доклад
 деца със специални потребности, училище
 Издадено
  12079
 Елена Кънчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/