Кънчева, Е. Опит за анализ на свободното време на работещите в училище, като функция на съвкупния фонд "време". сб. тр. МНК "Кинезиология 2011", Велико Търново, 2011, I&B, ISSN 1313-244X, с. 155 - 160


Кънчева, Елена (2011) Кънчева, Е. Опит за анализ на свободното време на работещите в училище, като функция на съвкупния фонд "време". сб. тр. МНК "Кинезиология 2011", Велико Търново, 2011, I&B, ISSN 1313-244X, с. 155 - 160 В. Търново, I&B, ISSN 1313-244X


 Статията анализира бюджета на времето, който изразява главната отправна точка на качеството на живота във всяко общество.
  Статия
 свободно време, спорт, програма
 Издадено
  12078
 Елена Кънчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/