Един рапорт на Второ политическо отделение при Министерството на Външните работи и изповеданията по Македонския въпрос 1906 г. - МПр, 1998,№ 2, с. 119-145.


Михов, Милен (1998) Един рапорт на Второ политическо отделение при Министерството на Външните работи и изповеданията по Македонския въпрос 1906 г. - МПр, 1998,№ 2, с. 119-145. София


 
  Статия
 
 Издадено
  12075
 Милен Михов

1. Славов, С. ВМОРО от Илинден до Балканската война (1903-1912). С., Македонски научен институт, 2016, с. 82-83

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/