Бивша югославска република Македония – опит за дефиниране на нова нация – В: „Балканите – език, история, култура”, Т. ІІІ, Велико Търново, 2013, 290-300.


Михов, Милен (2012) Бивша югославска република Македония – опит за дефиниране на нова нация – В: „Балканите – език, история, култура”, Т. ІІІ, Велико Търново, 2013, 290-300. Велико Търново


 
  Статия
 
 Издадено
  12074
 Милен Михов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/