„Научните фалшификации в Скопие за второто българско управление в Македония от 1941-1944 г.” - Националното обединение на България 1940-1944 г., Сборник доклади от национална научна конференция, Благоевград, 14-15 април 2011г., Македонски научен институт, С., 2012, 151-161.


Михов, Милен (2012) „Научните фалшификации в Скопие за второто българско управление в Македония от 1941-1944 г.” - Националното обединение на България 1940-1944 г., Сборник доклади от национална научна конференция, Благоевград, 14-15 април 2011г., Македонски научен институт, С., 2012, 151-161. София


 
  Статия
 
 Издадено
  12070
 Милен Михов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/