Системный подход и его основные понятия


Маринова, Виолета (1999) Системный подход и его основные понятия Сборник статии “Проблемы совершенствования математической подготовки в школе и в вузе”, МПГУ, Москва


 
  
 
 
  1207
 Виолета Маринова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/